MUITAS NOLIKTAVAS PAKALPOJUMI

SIA “CB Warehouse” veic pilnu dokumentu noformēšanas procesu sniedzot kvalitatīvus un operatīvus pakalpojumus:

KRAVAS PAVADDOKUMENTU NOFORMĒŠANA UN MUITAS FORMALITĀŠU VEIKŠANA

  • Importa / eksporta deklarāciju aizpildīšana
  • CMR, TIR Carnet, SMGS aizpildīšana
  • Pārstāvība muitas iestādēs

NOLIKTAVAS PAKALPOJUMI
  • Preču iekraušana / izkraušana, tai skaitā negabarīta kravas
  • Kravas pieņemšana / nosūtīšana pa dzelzceļu
  • Visa veida preču uzglabāšana, tai skaitā preces, kurām nepieciešams temperatūras režīms
  • Preču šķirošana
  • Preču marķēšana
KONSULTĀCIJAS
  • Muitas likumdošanā
  • Kravu noformēšanā